Banner EN | RO ]
Rapoarte Indicatori
Toţi indicatorii
Indicatori după ierarhie
Indicatori după categorie
Informaţii din baza de date REGIO - EUROSTAT
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02