Banner EN | RO ]
Vizualizare Termen Statistic
Denumire: Ocol silvic
Definiţie:
Reprezintă unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:                                                      
a) în regiunea de câmpie – 3000 ha fond forestier
b) în regiunea de deal – 5000 ha fond forestier
c) în regiunea de munte – 7000 ha fond forestier
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02