Banner EN | RO ]
Vizualizare Termen Statistic
Denumire: Rărituri
Definiţie:
Lucrări care se execută periodic, până la începerea tăierilor de regenerare şi prin care se reduce numărul de arbori pe unitatea de suprafaţă, urmărindu-se selectarea şi promovarea exemplarelor valoroase, de viitor în scopul ameliorării structurii, creşterii şi calităţii arboretelor.
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02