Banner EN | RO ]
Vizualizare Termen Statistic
Denumire: Tăieri silvice
Definiţie:
Tratamente prin care se extrage masa lemnoasă de pe suprafeţele parcurse cu tăieri. Pot fi: 
a. tăieri de regenerare în codru:
    - succesive
    - progresive
    - grădinărite, cvasigrădinărite şi de transformare spre grădinărit. 
    - tăieri rase.
b. tăieri de regenerare în crâng
c. tăieri de substituire-refacere a arboretelor slab productive/degradate
d. tăieri de conservare
e. operaţiuni de igienă şi curăţire a pădurilor.
f. tăieri de produse accidentale
g. tăieri de îngrijire în păduri tinere (degajări, curăţiri, rărituri)
h. tăieri de transformare a păşunilor împădurite
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02