Banner EN | RO ]
Vizualizare Abrevieri
Abreviere Descriere
AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română
AAPL Autorităţile Administraţiei Publice Locale
ADPP Administraţia Domeniului Public şi Privat
AGVPS Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
AIE Agenţia Internaţională de Energie
ANAR Administraţia Naţională “Apele Române”
ANAT Asociatia Naţionala a Agenţiilor de Turism
ANCOM Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
ANCS Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică
ANEIR Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România
ANIF Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare 
ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ANP Administratia Nationala a Penitenciarelor
ANPC Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
ANPD Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilități
ANPDC Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
ANR Autoritatea Navală Română
ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
ANT Autoritatea Naţională pentru Turism
ANV Autoritatea Naţională a Vămilor
APPS Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
AR Academia Română
ARACO Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii
ASAS Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''GHEORGHE IONESCU - SISEŞTI''
ASE Academia de Studii Economice
AVAS Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
AZL SULINA Administratia Zonei Libere SULINA
BCE Banca Centrală Europeană
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
BIBJUD CLUJ Biblioteca judeţeană "Octavian Goga" din Cluj
BIBNAT Biblioteca Naţională a României
BIM Biroul Internaţional al Muncii
BM Banca Mondială
BNR Banca Naţională a României
CAA Casa de Asigurări a Avocaţilor
CAS MTI Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
CAS OPSNAJ Casa de Asigurări de Sănătate  a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
CCDAR Centrul de Cercetări Demografice a Academiei Române
CE Consiliul Europei
CEE Comisia Economică pentru Europa
CEE/ONU Comisia Economică a ONU pentru Europa
CES Consiliul Economic şi Social
CJ Consiliile Judeţene
CNA Consiliul Naţional al Audiovizualului
CNACN CONSTANŢA Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa
CNACN GALAŢI Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi
CNADNR Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
CNAIR Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
CNAPDF GIURGIU Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu
CNAPM CONSTANŢA Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa
CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
CNC Centrul Naţional al Cinematografiei
CNDIPT Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic
CNP Comisia Naţională de Prognoză
CNPP Casa Naţională de Pensii Publice
CNPR Compania Naţională Poşta Română
COCC Centrul de Organizare și Cibernetică în Construcții
CPMAI Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei si Internelor
CPMAPN Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale
CPMC Casa de Pensii a Ministerului Culturii
CPSRI Casa de Pensii a Serviciului Român de Informaţii
CSA Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
CSM Consiliul Suprem al Magistraturii
CSSPP Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
DAE Departamentul pentru Afaceri Europene
DG AGRI Comisia Europeana - Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală
DG RTD Direcţia Generală pentru Cercetare, Tehnologie, Dezvoltare
DGECFIN Directoratul General pentru Afaceri Economice şi Financiare
DS-RNP Direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor - DS-RNP
DSP Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti
EC Comisia Europeană
EC - DGECFIN Comisia Europeană - Direcţia Generală Economică şi Financiară
EUROSTAT Oficiul de Statistică al Uniunii Europene
FAO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură
FMI Fondul Monetar Internaţional
GUVERN Guvernul României
ICAS Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
ICCV Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
IEA Institutul de Economie Agrară
IEN Institutul de Economie Naţională
IGI Inspectoratul General pentru Imigrări
IGPF Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
INCDDD Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării
INCDT Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism
INCERC Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
INCSMPS Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
INL Institutul Naţional al Lemnului
INS Institutul Naţional de Statistică
ISE Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
IST Instituţii specializate în domeniul utilizării tehnicilor de teledetecţie
ITRSV Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare
MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
MAE Ministerul Afacerilor Externe
MAI Ministerul Afacerilor Interne
MAI - CNABDEP Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor
MAI - DEPABD Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
MAI - DPR Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Rutieră
MAI - DRPCIV Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
MAI - IGPF Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
MAI-PASAPOARTE Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte
MAPN Ministerul Apărării Naţionale
MC - DTCCPN Ministerul Culturii - Direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniul naţional
MCIN Ministerul Culturii Şi Identităţii Naționale
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice
MEEMA Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
MEN Ministerul Educaţiei Naționale
MFP Ministerul Finanţelor Publice
MFP - ANAF Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
MIN-AI Ministere şi alte instituţii
MJ Ministerul Justiţiei
MM Ministerul Mediului
MMFPSPV - IM Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Inspecţia Muncii
MMPS Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
MS Ministerul Sănătăţii
MS - CNOASIIDS MS - Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii
MSI Ministerul pentru Societatea Informaţională
MT Ministerul Transporturilor
MT - ARR Ministerul Transporturilor - Autoritatea Rutieră Română
MTURISM Ministerul Turismului
OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
OFCONCURENTEI Oficiul Concurenţei
OMS Organizaţia Mondială a Sanătăţii
ONRC Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
ONU Organizaţia Naţiunilor Unite
ONU – DS ONU – Divizia de Statistică
ONUDI Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială
ONVPV Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
ORI Oficiul Român pentru Imigrări
OSIM Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci
PARLAMENT Parlamentul României
PM TURNU MĂGURELE Primăria Municipiului Turnu Măgurele
PO ZIMNICEA Primăria Oraşului Zimnicea
PRESEDINTIE Administraţia Prezidenţială
RAAPPS Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
RAR Registrul Auto Român
RNP Regia Naţională a Pădurilor
SC ELECTRICA S.A. Societatea Comercială Electrica S.A
SNR Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
SNTFC - CFR Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR – Călători S.A.”
SNTFM - CFR Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR – Marfă S.A.”
SRI Serviciul Român de Informaţii
SRR Societatea Română de Radiodifuziune
SRTV Societatea Română de Televiziune
SSC Secretariatul de Stat pentru Culte
UNDT Ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice,institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori
UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiintă şi Cultură
UNICEF Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite
UNODC Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate
URBAN INCD INCERC Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
 
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02