Banner EN | RO ]
Vizualizare
Folosind această funcţionalitate puteţi realiza următoarele operaţii:
  • Căutarea indicatorilor, termenilor şi a conceptelor statistice folosind criterii de căutare
  • Căutarea indicatorilor, termenilor şi a conceptelor statistice folosind cuvinte cheie
  • Obţinerea de rapoarte pentru indicatori, folosind diverse criterii de căutare
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02