Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA SOCIALĂ
Domeniu: Nivel de trai
Activitatea statistică: Disponibilităţile de consum ale populaţiei
Obiectiv:
Obţinerea şi analiza datelor privind consumul mediu anual, la principalele produse alimentare şi băuturi, pe locuitor şi obţinerea şi analiza privind consumul alimentar mediu zilnic, exprimat în calorii şi factori nutritivi, pe locuitor
Tip activitate: Cercetare statistică bazată pe utilizarea combinată a surselor statistice şi a datelor administrative
Periodicitatea activităţii: Anual
Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Clase de indicatori: Disponibilităţile de consum alimentar ale populaţiei
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional
Periodicitatea diseminării: Anual
Formă diseminare: Anuarul Statistic al României
Disponibilităţile de consum ale populaţiei
Starea socială şi economică a României - Date statistice
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
Beneficiari interni: GUVERN
MADR
PARLAMENT
PRESEDINTIE
UNDT
Beneficiari externi: FAO
OECD
UNDT
Sursa datelor:
a) Surse statistice: Cercetarea statistică PRODROM - Produse şi servicii industriale, Cercetarea statistică privind producţia vegetală la principalele culturi, Cercetarea statistică privind efectivele de animale şi producţia animală, Balanţele cantitative ale produselor agricole la producator, Cercetarea statistică privind comerţul internaţional al Romaniei, Statistica demografică curentă
b) Surse administrative: MADR - Situaţia stocurilor de cereale şi alte produse agricole la 31 decembrie şi Producţia de vin, Institutul de Sanatate Publică - Tabele de compoziţie a produselor alimentare

a) Statistical sources: PRODROM survey - industrial products and services, Survey on major crop production, Survey on livestock and animal production, Quantitative balances of agricultural products from producers, Survey on Romania's international trade, Current demographic statistics 
b) Administrative sources: MARD - Stocks of cereals and other agricultural products on December 31 and wine production of wine, Institute of Public Health - Food composition tables
Documente metodologice:
Metodologia Disponibilităţi de consum ale populaţiei

Methodology Availabilities for population's food consumption

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de statistici agricole şi de mediu
An început: 1950
Scurt istoric:
Începând din 1950 s-a calculat pe baza datelor provenite din surse administrative şi din cercetări statistice exhaustive. Începând cu anul 1990 datele privind consumul alimentar şi de băuturi au fost calculate pe baza metodologiei armonizate cu metodologiile FAO şi Eurostat, realizată în cadrul unui proiect PHARE Multi-Beneficiari. Proiectul s-a realizat cu asistenţă tehnică din partea INE Portugalia, în perioada 1997-1999.
Observaţii:
Până în anul 1990 datele privind consumul alimentar şi băuturi au fost stabilite pe baza datelor provenite din surse administrative şi cercetări statistice exhaustive, iar începand cu anul 1990 acestea au fost calculate conform noi metodologii.

Data ultimei actualizări: 20.01.2021
Alte clasificari utilizate:
Nomenclatorul Combinat
Lista de produse şi servicii industriale
Tabele de compoziţie a produselor alimentare
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02