Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA SOCIALĂ
Domeniu: Forţa de muncă
Sub-domeniu: Ocupare, subocupare; Şomaj, durata şomajului
Activitatea statistică: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO)
Cadrul legal naţional:
Ordinul Preşedintelui INS nr.394/2004
Cadrul legal european:
Regulamentul CE nr. 577/1998; Regulamentul CE nr. 377/2008
Obiectiv:
Elaborarea informaţiilor necesare pentru evaluarea fenomenelor pe piaţa forţei de muncă;  măsurarea populaţiei active – ocupate şi în şomaj – şi a populaţiei inactive
Tip activitate: Cercetare statistică prin sondaj
Numărul de unităti observate: Gospodăriile din 28080 de locuinţe - pe trimestru
Sfera de cuprindere:
Persoanele rezidente - temporar si permanent - în România, membre ale gospodăriilor din 28.080 locuinţe selectate pe trimestru
Unitatea de observare: Persoane membre ale gospodăriilor individuale
Periodicitatea activităţii: Anual
Trimestrial
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: Continuă, săptămânal - 52 săptămâni pe an
Perioada de referinţă: O săptămână prestabilită - de luni până duminică inclusiv; ''săptămâna de referinţă'' este de regulă cea precedentă înregistrării
Modul de colectare a datelor: Interviu faţă în faţă
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar pe suport de hârtie
Clase de indicatori: Populaţia activă
Populaţia inactivă
Populaţia ocupată
Rata de activitate
Rata de ocupare
Someri BIM
Rata şomajului BIM
Educaţie
Termeni utilizaţi: Durata obişnuită a săptămânii de lucru (AMIGO)
Gospodărie
Program obişnuit de lucru
Statut profesional
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare, medii de rezidenţă, activităţi ale economiei naţionale , forme de proprietate, statut profesional, grupe de ocupaţii, nivel de instruire
Periodicitatea diseminării: Anual
Trimestrial
Formă diseminare: Anuarul Statistic al României
Comunicat de presă
Forţa de muncă în România: Ocupare şi somaj în anul ...
Forţa de muncă în România: Ocupare şi somaj în trimestrul...
România în cifre
Statistica teritorială
Tendinţe sociale
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro/shop/
Beneficiari interni: ANOFM
ANPDC
CES
GUVERN
MMPS
PARLAMENT
PRESEDINTIE
UNDT
Beneficiari externi: BIM
BM
EUROSTAT
OECD
UNICEF
Clasificări utilizate: Clasificarea activităţilor din economia naţională
Documente metodologice:
Metodologia şi organizarea anchetei forţei de muncă în gospodării (AMIGO)

The methodology and organization of The Household Labour Force Survey - HLFS

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de calcul a indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă
An început: 1994
Calitatea rezultatelor:
Raportul statistic de calitate se afla pe site-ul INS la adresa www.insse.ro.
Versiunea precedentă: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) v. 2
Observaţii:
Începând cu anul 2004 :
• volumul eşantionului s-a mărit la 28080 locuinţe/trimestru (faţă de 18036 locuinţe/trimestru în perioada 1996-2003);
• fracţia de sondaj este de aproximativ 0,38% (faţă de 0,24% în perioada 1996-2003);
• numărul centrelor de cercetare şi, respectiv, al operatorilor de interviu este de 780 (faţă de 501 în perioada 1996-2003).

Cercetarii statistice AMIGO îi este ataşată anual, conform programului de lucru al Eurostat, un modul complementar cu o temă specifică.
La proiectarea modulelor complementare, pentru asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor, se au în vedere standardele şi Reglementările Uniunii Europene precizate prin Regulamentele specifice ale Comisiei Europene, referitoare la tematica vizată.

Data ultimei actualizări: 23.01.2014
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02