Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA SOCIALĂ
Domeniu: Sănătate
Activitatea statistică: Activitatea unităţilor sanitare
Cadrul legal naţional:
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Ordinul  Preşedintelui INS nr.690/2006
Cadrul legal european:
Regulament al PE şi al EC nr.1338/2008.Regulament UE nr. 359/2015; Regulament CE nr. 223/2009; Regulament UE nr. 759/2015.
Obiectiv:
Evaluarea activitatii sanitare pe diferite tipuri de unitati sanitare publice si private si producerea de statistici comparabile privind îngrijirea sanatatii.
Tip activitate: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităti observate: Circa 4100 unităţi sanitare
Sfera de cuprindere:
Reţeaua unităţilor sanitare - publice şi private
Unitatea de observare: Unitatea sanitară
Periodicitatea activităţii: Anual
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: Luna februarie
Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Modul de colectare a datelor: Auto-înregistrare
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar pe suport de hârtie
Chestionar on-line
Clase de indicatori: Unităţi sanitare
Persoane admise la tratament, ca urmare a consumului de droguri
Paturi în unităţile sanitare
Personalul sanitar
Pacienţi ieşiţi din spital şi cazuri noi de îmbolnăvire
Asistenţa medicală de urgenţă
Activitatea de recoltare şi conservare a sângelui
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare, judeţ, medii de rezidenţă, forme de proprietate
Periodicitatea diseminării: Anual
Formă diseminare: Activitatea unităţilor sanitare
Anuarul Statistic al României
Femeile şi barbaţii: parteneriat de muncă şi de viaţă
Statistica teritorială
Tendinţe sociale
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
http://edemos.insse.ro/portal/
Beneficiari interni: ANPD
GUVERN
MS
PARLAMENT
PRESEDINTIE
UNDT
Beneficiari externi: EUROSTAT
OECD
OMS
Clasificări utilizate: Clasificarea activităţilor din economia naţională
Nomenclatorul unităţilor administrativ teritoriale
Documente metodologice:
Metodologia cercetării statistice a sistemului sanitar

The statistical survey methodology on the health system

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de studii, proiecţii demografice şi recensământul populaţiei
Instituţii colaboratoare: ANPD
AR
CAS OPSNAJ
CNAS
CNPP
DSP
MAPN
MEEMA
MEN
MJ
MMPS
MS
MT
Calitatea rezultatelor:
Limitări: suprapunerea unor prevederi legislative; refuzul unor unități de a furniza date, în special din sfera asistenței sociale care oferă și servicii de sănătate și au personal medical angajat.
Scurt istoric:
Până in anul 2004 s-au utilizat două chestionare statistice diferite SAN1 pentru unităţile sanitare din sectorul public şi SAN2 pentru unităţile sanitare din sectorul privat. Din anul 2005 se utilizează un singur chestionar statistic SAN.
Versiunea precedentă: Activitatea unităţilor sanitare v. 11
Observaţii:
Datele pe localităţi (comune/orase/orase-municipii) sunt furnizate de Direcţiile teritoriale de statistică din surse administrative locale, chestionarul statistic este proiectat centralizat la nivel de judeţ şi nu la nivel de unitate sanitară, completându-se anual un număr de circa 3900 chestionare statistice SAN. 
Începând cu anul 2010 datele se completează la nivel de unitate pentru toate unităţile sanitare cu paturi şi centralizat, la nivel de localitate, pentru unităţile sanitare ambulatorii.
Datele pentru asistenţa medicală de urgenţă sunt furnizate de Ministerul Sănătăţii.
Începand cu anul 2007 datele pentru asistența medicală de urgență sunt furnizate din ancheta SAN.
Incepand cu anul 2014, cercetarea statistică SAN se colectează doar numărul personalului medical din creșe.

Data ultimei actualizări: 05.02.2020
Alte clasificari utilizate:
Nomenclatorul formelor de proprietate; Nomenclatorul formelor juridice
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02