Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA ECONOMICĂ
Domeniu: Comerţ exterior
Activitatea statistică: Comertul intracomunitar cu bunuri (intra-UE)
Cadrul legal naţional:
a) Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
b) Ordinele Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind Normele de completare a Declaraţiei Statistice Intrastat în vigoare pentru anul de referinţă
c) Ordinele Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri aferente fiecărui an de referinţă
Cadrul legal european:
a) Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/1991 al Consiliului
b) Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 şi (CEE) nr. 3590/1992 ale Comisiei
c) Regulamentul (CE) nr. 91/2010 al Comisiei din 2 februarie 2010 privind stabilirea unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte lista mărfurilor excluse din statistici, comunicarea de informaţii de către administraţia fiscală şi evaluarea calităţii
d) Regulamentul (CE) nr. 96/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce priveşte pragul de simplificare, comerţul pe caracteristici de întreprindere, mărfurile şi mişcările specifice şi codurile privind natura tranzacţiei
Obiectiv:
Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene - Sistemul statistic Intrastat
Tip activitate: Cercetare statistică cvasi-exhaustivă
Numărul de unităti observate: Operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene peste nivelul pragurilor statistice stabilite anual de INS.
Sfera de cuprindere:
Pentru comerţul intracomunitar se cuprind expedierile de bunuri din România cu destinaţia alt stat membru UE şi introducerile (intrările) de bunuri în România având ca ţară de expeditie un alt stat membru UE.
Expedierile din România includ: - bunuri în liberă circulaţie care părăsesc teritoriul statistic al României cu destinaţia alt stat membru UE; - bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau prelucrare sub control vamal în România şi care sunt destinate altor state membre.
Introducerile în România includ:- bunuri în liberă circulaţie într-un stat membru UE care intră pe teritoriul statistic al României; - bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în alt stat membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al României.
Unitatea de observare: Operatorul economic
Periodicitatea activităţii: Lunar
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: Până la 15 zile ale lunii următoare celei de referinţă.
Perioada de referinţă: Luna calendaristică
Modul de colectare a datelor: Chestionare completate on-line
Chestionare completate off-line
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar electronic
Clase de indicatori: Valoarea exportului (FOB) de bunuri
Valoarea importului (CIF) de bunuri
Soldul balanţei comerciale FOB-CIF
Indicii comerţului exterior
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, pe secţiuni, capitole, grupe de mărfuri conform nomenclatoarelor: Nomenclatorul Combinat (NC), Marile Categorii Economice (MCE), Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Sistemul Conturilor Naţionale (SCN), Clasificarea Produselor pe Activităţi (CPA), pe ţări şi grupe de ţări, pe judeţe şi regiuni de dezvoltare.
Periodicitatea diseminării: Anual
Lunar
Formă diseminare: Anuarul de comerţ internaţional al României
Anuarul Statistic al României
Anuarul Statistic al României - serii de timp
Buletin statistic de comerţ internaţional
Buletin Statistic Lunar
Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor
Comunicat de presă
Conferinţe de presă
România în cifre
Starea socială şi economică a României - Date statistice
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro/shop/
Beneficiari interni: BNR
CNP
GUVERN
MADR
ME
MFP
PARLAMENT
PRESEDINTIE
UNDT
Beneficiari externi: EUROSTAT
FMI
ONU
Clasificări utilizate: Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor din Economia Naţională a României
Documente metodologice:
Metodologia şi chestionarele se găsesc la adresa: www.intrastat.ro

Methodology and questionnaires can be found at: www.intrastat.ro

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia statisticii comerţului exterior
Instituţii colaboratoare: ANV
MFP
An început: 2007
Scurt istoric:
Aderarea României la Uniunea Europeană a impus o serie de modificări în realizarea statisticilor de comerţ exterior cu bunuri, modificări prevăzute atât prin legislaţia comunitară din domeniu precum şi prin legislaţia naţională. În momentul în care România  a devenit stat membru al Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor între România şi celelalte state membre UE a dispărut iar exportatorii şi importatorii nu au mai avut obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste schimburi de bunuri. Având în vedere că înainte de aderare, statistica de comerţ exterior se realiza pe baza datelor din declaraţiile vamale de export şi import, în momentul aderării la Uniunea Europeană această sursă de date pentru statisticile privind mişcarea bunurilor între statele Uniunii Europene nu a mai existat. Având în vedere importanţa deosebită a datelor statistice de comerţ exterior, în Uniunea Europeană a fost creat şi dezvoltat un sistem statistic pentru colectarea acestor informaţii. Acest sistem statistic, denumit “INTRASTAT” are ca principală caracteristică colectarea datelor statistice direct de la operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu statele membre UE.
Versiunea precedentă: Comertul intracomunitar cu bunuri (intra-UE) v. 1
Data ultimei actualizări: 31.08.2012
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02