Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA SOCIALĂ
Domeniu: Forţa de muncă
Sub-domeniu: Ocupare, subocupare; Şomaj, durata şomajului
Activitatea statistică: Şomajul BIM – cu periodicitate lunară
Cadrul legal naţional:
Ordinul Preşedintelui INS nr.815/2011
Cadrul legal european:
Regulamentul (CE) nr. 577/98; Regulamentul (CE) nr. 1897/2000; Regulamentul (CE) nr. 377/2008
Obiectiv:
Asigurarea informaţiilor pe termen scurt pentru elaborarea politicilor privind ocuparea, prin producerea de serii lunare asupra şomajului în sens BIM
Tip activitate: Prelucrări speciale ale datelor statistice din diverse cercetări
Periodicitatea activităţii: Lunar
Perioada de referinţă: Luna calendaristică
Modul de colectare a datelor: Preluarea datelor din alte rezultate statistice
Clase de indicatori: Şomeri BIM
Rata şomajului BIM
Profilul de prelucrare a datelor:
Sexe, grupe de vârstă
Periodicitatea diseminării: Lunar
Formă diseminare: Buletin Statistic Lunar
Comunicat de presă
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro/shop/
Beneficiari externi: EUROSTAT
Sursa datelor:
Statistica forţei de muncă (Ancheta forţei de muncă în gospodării - AMIGO)

Labour  force statistics (The households labour force survey HLFS)
Documente metodologice:
Metodologia şomajului BIM – cu periodicitate lunară

Monthly ILO unemployment - estimation methodology

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de calcul a indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă
An început: 2004
Observaţii:
Diseminarea datelor a început din luna august 2011.
Estimaţiile lunare au caracter provizoriu fiind revizuite la fiecare trei luni.
Seriile sunt disponibile în formă brută (neajustate sezonier) şi în formă ajustată sezonier şi trend pentru şomeri în vârsta de 15-74 ani şi de 25-74 ani, pe sexe.

Data ultimei actualizări: 28.04.2015
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02