Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA ECONOMICĂ
Domeniu: Preţuri
Sub-domeniu: Indicii preţurilor de consum
Activitatea statistică: Preţurile de consum
Cadrul legal naţional:
Ordinul Preşedintelui INS nr. 14/2007
Cadrul legal european:
Regulamentul CE nr. 2494/1995 cu modificările ulterioare
Obiectiv:
Calculul indicelui preţurilor de consum al populaţiei şi estimarea inflaţiei
Tip activitate: Cercetare statistică prin sondaj
Numărul de unităti observate: Circa 7.200 magazine
Sfera de cuprindere:
Preţurile cu amănuntul se înregistrează în 68 de centre de cercetare selectate din 42 de localităţi urbane de pe întreg teritoriul ţării
Unitatea de observare: Punct de observare (magazin sau unitate prestatoare de servicii)
Periodicitatea activităţii: Lunar
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: Decadal
Perioada de referinţă: Perioada 1-7, 10-17 şi 20-27 a lunii respective pentru mărfurile alimentare, tutun, benzină, motorină, gaz lichefiat şi tarifele pentru apă, canal, salubritate, iar pentru mărfurile nealimentare şi servicii în perioada 10-17 a lunii respective.
Modul de colectare a datelor: Local - observarea directă a preţurilor în Caietele chestionar
Preluarea datelor din alte rezultate statistice
Surse administrative
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar pe suport de hârtie
Clase de indicatori: Indicii preţurilor de consum
Termeni utilizaţi: Centru de cercetare
Indice agregat
Indice cu bază fixă
Indice elementar de preţ
Indice în lanţ
Perioada curentă
Perioada de bază (de referinţă)
Pondere
Post de cheltuieli
Preţ
Preţ observat
Punct de observare
Sortiment (IPC)
Varietate
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, categorii de mărfuri: alimentare, nealimentare, servicii şi pe total
Periodicitatea diseminării: Anual
Lunar
Formă diseminare: Anuarul Statistic al României
Buletin Statistic de Preţuri
Buletin Statistic Lunar
Comunicat de presă
România în cifre
http://statistici.insse.ro/shop/
Site INS
Beneficiari interni: BNR
GUVERN
MEEMA
MFP
MMPS
PARLAMENT
PRESEDINTIE
Beneficiari externi: BM
EUROSTAT
FMI
Sursa datelor:
ABF, Surse administrative

HBS,  Administrative sources
Documente metodologice:
Metodologia Anchetei Statistice a Preţurilor de Consum

The methodology of the statistical survey of consumer prices

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de statistica preţurilor
An început: 1990
Versiunea precedentă: Preţurile de consum v. 3
Data ultimei actualizări: 12.02.2015
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02