Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA ECONOMICĂ
Domeniu: Preţuri
Sub-domeniu: Indicii preţurilor producţiei industriale
Activitatea statistică: Preţurile producţiei industriale
Cadrul legal naţional:
Ordinul Preşedintelui INS nr. 241/2002
Cadrul legal european:
Regulamentul CE nr. 1165/1998; Regulamentul CE nr. 588/2001; Regulamentul CE nr. 586/2001; Regulamentul CE nr. 1158/2005; Regulamentul CE nr. 1503/2006; Regulamentul CE nr. 1893/2006; Regulamentul CE nr. 656/2007; Regulamentul CE nr. 472/2008
Obiectiv:
Calculul indicilor preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă); Calculul indicilor preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă; Calculul indicilor preţurilor producţiei industriale pentru piaţa externă;  Calculul indicilor preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă pe marile grupe industriale.
Tip activitate: Cercetare statistică prin sondaj
Numărul de unităti observate: Circa 2400 operatori economici
Sfera de cuprindere:
Operatori economici cu activitate principală de industrie, care realizează produse industriale din nomenclatorul de produse şi servicii industriale - PRODROM
Unitatea de observare: Operatorul economic
Periodicitatea activităţii: Lunar
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: 1 – 5 ale fiecărei luni
Perioada de referinţă: Ziua a 15-a a lunii anterioare lunii de colectare
Modul de colectare a datelor: Auto-înregistrare
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar pe suport de hârtie
Clase de indicatori: Indicii preţurilor producţiei industriale
Termeni utilizaţi: Indice agregat
Indice cu bază fixă
Indice elementar de preţ
Indice în lanţ
Perioada curentă
Perioada de bază (de referinţă)
Pondere
Preţ
Sortiment (PRETIND şi API)
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, pe activităţi ale economiei naţionale - secţiuni, diviziuni şi clase CAEN Rev.2, marile grupe industriale
Periodicitatea diseminării: Anual
Lunar
Formă diseminare: Anuarul Statistic al României
Buletin Statistic de Industrie
Buletin Statistic de Preţuri
Buletin Statistic Lunar
Comunicat de presă
România în cifre
http://statistici.insse.ro/shop/
Site INS
Beneficiari interni: BNR
GUVERN
PARLAMENT
PRESEDINTIE
Beneficiari externi: EUROSTAT
FMI
Clasificări utilizate: Clasificarea activităţilor din economia naţională
Sursa datelor:
ASA, Cercetare statistică PRODROM-A

ASA, statistical survey PRODROM-A
Documente metodologice:
Metodologia de calcul a indicelui preţurilor producţiei industriale

The methodology for calculating the industrial production price index

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de statistica preţurilor
An început: 1993
Versiunea precedentă: Preţurile producţiei industriale v. 3
Observaţii:
Până în anul 2008 inclusiv s-a utilizat CAEN Rev.1

Data ultimei actualizări: 12.01.2016
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02