Banner EN | RO ]
Caută Activitate Statistică Folosind Wizard
Pentru a obţine toate activităţile statistice, apăsaţi butonul Caută!
Sector:
Domeniu:
Sub-domeniu:
Activitatea statistică:
Unitatea de observare:
Profilul de prelucrare a datelor:
Periodicitatea activităţii:
Periodicitatea diseminării:
Instituţia responsabilă:
Clasificări de interes general utilizate:
Formă de diseminare:
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02