PREZENTARE GENERALĂ

Serverul Nomenclatoarelor de Interes National – SENIN

Clasificările/nomenclatoarele reprezintă fundaţia pe care sunt construite toate sistemele statistice, naţionale şi internaţionale. De aceea, este esenţial ca statisticienii şi publicul să aibă acces la sistemul de clasificări. Acesta este motivul pentru care Institutul Naţional de Statistică, coordonator al sistemului de clasificări de interes naţional, a creat acest server.

Ce este SENIN?

Ce vă oferă?

SENIN pune la dispoziţia utilizatorilor clasificările de interes general, versiunea operaţională aprobată. În plus, SENIN prezintă şi următoarele categorii de informaţii descriptive:

  1. principiile metodologice aplicate la construcţia clasificărilor
  2. descrierea structurii clasificărilor
  3. prezentarea generală a clasificărilor/nomenclatoarelor
  4. legătura cu alte clasificări/nomenclatoare naţionale şi internaţionale
  5. informaţii relevante (exemplu Reguli de încadrare a activităţilor, produselor, etc.)

Conţinutul server-ului SENIN se poate actualiza cu noi versiuni pe măsura evoluţiei clasificărilor/nomenclatoarelor încărcate sau cu noi clasificări/nomenclatoare pe măsura lărgirii sferei de interes.