REGULI DE ÎNCADRARE

Nr. crt.

Titlu

Solicitant

Problemă

Soluţie

1

WIFI

Seminar Tryavna - Bulgaria

Stabilire cod CAEN Rev.2 pentru activitatea de exploatare/asigurare a accesului la facilităţile WiFi

În CAEN Rev.2 această activitate se regăseşte în cadrul clasei  6120 „Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)”

2

Închirierea numerelor de telefon mobil

Seminar Tryavna - Bulgaria

Stabilire cod CAEN Rev.2

În CAEN Rev.2 această activitate se regăseşte în cadrul clasei  6190 „Alte activităţi de telecomunicaţii

3

Vânzarea dreptului de exploatare forestieră

Seminar Tryavna - Bulgaria

Stabilire cod CAEN Rev.2

Vânzarea, de către proprietarul unui teren împădurit, a dreptului său (legal dobândit) de exploatare forestieră asupra terenului deţinut, către o altă persoană – fizică ori juridică – nu reprezintă o activitate economică conform definiţiei activităţilor şi, în consecinţă, nu se codifică/clasifică distinct potrivit CAEN Rev.2

4

Fabricarea generatoarelor de aburi pentru uz medical

Seminar Tryavna - Bulgaria

Stabilire cod CAEN Rev.2

În CAEN Rev.2 această activitate se regăseşte în cadrul clasei  2530 „Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzirea centrală)”

5

Fundaţii non-profit

Seminar Tryavna - Bulgaria

Stabilire cod CAEN Rev.2 pentru activitatea desfăşurată de către fundaţiile non-profit

În CAEN Rev.2 această activitate se regăseşte în cadrul clasei  9499 „Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.”